Nieuwe boekenrubriek

De hond moest ’s middags naar de dierenarts en de opdracht was: op nuchtere maag. Dat viel de hond zwaar, ze hoort tot een hongerig ras.
Maar geen keus, en ze legde zich er nog best gauw bij neer, letterlijk, languit op mijn voeten. Ik zat op de bank. Laptop buiten handbereik, telefoonaccu bijna leeg. Wel een boek bij de hand, net de vorige dag bezorgd door de postbode. En als ik me, zonder de hond te verstoren, iets uitrekte, kon ik bij de dichtstbijzijnde boekenkast.
Hoe snel dat kan gaan als je leest, als je verdiept bent in een boek. Ik vergat de tijd totaal. Er verstreken ruim twee uur in stilte, op het zachte ademen van de hond na.
Een hond kan veel, ze weet de weg nog als ik denk dat we verdwaald zijn. Ze heeft ook, als alle dieren, haar eigen taal.
Maar lezen en schrijven kan ze niet, dat is aan mensen voorbehouden.
Wonderlijk dat een reeks gekke tekentjes op een rij, met witte stukjes ertussen, werelden openbaren waarvan je niet wist dat ze bestonden. Waar je in films wordt geleid door de beelden, moet je het als je leest allemaal zelf doen, je eigen fantasie aanspreken. Dat geldt bij het ene boek natuurlijk meer dan bij het andere, en je hebt ook nog boeken met plaatjes… Maar je kunt hoe dan ook je eigen ritme bepalen.
Ik kan alleen al vallen voor de geur van boeken, voor hun vorm, hun opmaak. En dan moet je nog aan de inhoud beginnen.
Lezen in het algemeen en het lezen van boeken in het bijzonder heeft mijn leven veel rijkdom gegeven. Wie leest, die leeft.
Het lijkt een eenzame bezigheid, maar het is verre van dat. Ik kan onmogelijk de behoefte bedwingen om anderen te vertellen wat ik heb gelezen, wat een inzicht me dat lezen heeft gegeven.
In de nieuwe boekenrubriek maak ik de lezer van deze krant graag deelgenoot van mijn bevindingen.

De rubriek ‘Sander Leest’ verschijnt vanaf 10 juni eens in de vier weken in Contact | Achterhoek Nieuws. Met aandacht voor nieuwe én voor oude boeken, direct of indirect gelinkt aan de Achterhoek, met  nu en dan een uitstapje. Tips? Stuur een e-mail naar sandergrootendorstleest@gmail.com