In-memoriam-berichten, verschenen in kranten en blogs of als persoonlijke boodschap.
Wordt aangevuld met berichten van vóór 2018


2024: Chris Schriks, Ton van Ingen Schenau, Willem Frijhoff
2023: Bart Mendelson
2022: Willem de Ridder, Jean-Louis Michels, Frits van Schagen, Willem Geerken, Henk Smit
2021: Fred Senator, A.L.Snijders
2020: Vlok, Jan Buter
2019: Maïté Duval
2018: Jenny Polman, Jan Houwers
1995: Hendrik Grootendorst

2024
In memoriam Chris Schriks
In memoriam Ton van Ingen Schenau
In memoriam Willem Frijhoff


2023

In memoriam Bart Mendelson


2022


Spiegel
(voor Willem de Ridder, 1939-2022)

Een route wordt afgelegd door een stem.
Hij geeft mij richting, ik volg hem.
Het is op de radio dat ik hem hoor,
maar zelf heeft hij ook een luisterend oor.
Hij wijst mij een paadje naar het kasteel,
van het kleine naar het grote geheel.
Hij vertelt mij niet zozeer het waarheen
– dan zou ik het doel niet bereiken –,
nee, hij zegt: al met al is alles één.
Ik kan de stem zien – zonder te kijken.
sander grootendorst, 31 december 2022

De man van de dag
(voor Jean-Louis Michels, 1957-2022)

De man van de dag is de man die schrijft.
De man die foto’s maakt, de man van de krant.
De man van de dag is de man die wandelt,
lange tochten van hier tot aan de horizon.
De man van de dag is de man met de hoed.
De man van de dag is de man die liefheeft.
De man van de dag is de man die leeft.

Al is hij nu zelf uit de dagen verdwenen:
de man van de dag is onder ons, elke dag.
We volgen ook vandaag zijn voorbeeld,
Wij allen zijn de mensen van de dagen,

we wandelen door tot aan de horizon
en als we op onze bestemming zijn,
trakteren we elkaar op porties bitterballen
en vieren het leven van de man van de dag.

sander grootendorst, 8 december 2022


(voor Frits van Schagen, oud-gemeentesecretaris van Zutphen)

Een dakpan zit scheef, je repareert hem nog niet
zolang de koolmees er een nestplaats in ziet.
Waarom haastig doen als het langzaam kan?
Liever kalm als een uil: een veel wijzer plan.

In de tuin is een ringmus zaad aan het eten.
Een vogel die houdt van het land van weleer,
hij is er tegenwoordig bijna niet meer,
maar het is onmogelijk hem te vergeten.

Daar sta je opeens naar boven te turen:
een groep ooievaars begint aan zijn reis
van het ene naar het andere paradijs.
Het kan snel gaan, maar zal lang duren.

Al je dierbaren reizen mee in gedachten.
Het harde zomerlicht zal zich weer verzachten.

sander grootendorst, 31 juli 2022


© 20 april 2022 sander grootendorst / Achterhoek Nieuws


© 2 maart 2022 sander grootendorst / Achterhoek Nieuws|


2021

Bij wijze van in memoriam: laatste interview met A.L.Snijders


2020
Vlok

Klein Jantje. In memoriam Jan Buter


2019

In memoriam Maïté Duval


2018

Duizendblad in het Groote Veld (in memoriam Jenny Polman)

In memoriam Jan Houwers


1995

In memoriam Hendrik Grootendorst (1930-1995)


wordt uitgebreid met in memoria(ms) van de jaren voorheen en tussenliggend