Zwaluw, taluw

Kort gedicht (improvisatie) naar aanleiding van de ophanden zijnde meertalige vertaling van voor zover bekend het oudste nog bewaarde gedicht dat door iemand uit de tegenwoordige Lage Landen werd geschreven: De hirundine, door (de latere) bisschop Radboud, waarschijnlijk als scholier, negende eeuw. En de rest is muziek.
*(Na de eerste keer ‘vogala’ hoor je buiten een vogel tsjilpen. Reden om het niet nogmaals op te nemen).