Oud gedicht in nieuw licht

Radboud was mogelijk nog geen bisschop toen hij in de negende of tiende eeuw zijn gedicht over de zwaluw schreef. In het Latijn wel te verstaan. Hoe zou het hebben geklonken als het anno nu geschreven was?

Meer info

Zwaluw, taluw

Kort gedicht (improvisatie) naar aanleiding van de ophanden zijnde meertalige vertaling van voor zover bekend het oudste nog bewaarde gedicht dat door iemand uit de tegenwoordige Lage Landen werd geschreven: De hirundine, door (de latere) bisschop Radboud, negende eeuw. En de rest is muziek.

Meer info