Van sokkel naar sokkel

Tot de deelnemers aan de kunstmanifestatie zaterdag in de Steenderense Remigiuskerk behoorde Henriette Hemels uit Halle. Haar sculpturen hebben vaak de interessante neiging van hun sokkel af te wandelen – een stier – of te springen – een atleet. Gepositioneerd in een ruimte, welke dan ook, een kerkgebouw in dit geval, maken kunstwerken daar contact mee, ze gaan er een gesprek mee aan, of dat nu landschapsschilderijen zijn of bronzen beelden. Ze spreken vormentaal met elkaar. Het eeuwenoude verhaal van de ruimte wordt als vanzelf doorverteld, maar tijdens het vertellen verandert het en dat kan wat zwaar was lichter maken, een nieuwe wending geven. Oude verhalen kunnen niet zonder nieuwe wendingen, nieuwe nieuwe kansen, nieuwe dimensies. Het nu bestaat bij de gratie van toen, maar andersom geldt dat ook. Het leven gaat door, we springen van sokkel naar sokkel.
Op de foto zijn te zien zijn de beeldjes De sprong en een figuur naar Rembrandt: ook hij spreekt een woordje mee.

© 2022 sander grootendorst


Als blijk van waardering en ter ondersteuning van natuurvertaler.nl kun je een bedrag naar keuze overmaken:

Betaling geschiedt veilig via iDeal of PayPal
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.