le premier papillon


in het vroege voorjaar is nog weinig nectar voorhanden. vlinders drinken van laag-bij-de-grondse bloemen als blauwe druifjes, krokussen en speenkruid.

foto boven: mannetjescitroenvlinder op klimop (10 maart), waarin hij waarschijnlijk overwinterde.
foto onder: vrouwtjescitroenvlinder op speenkruid (27 maart).
© 2017 sander grootendorst
Geef een reactie