Het einde van het blauwe vogeltje

Update, 24 juli. Het blauwe vogeltje van Twitter is door de nieuwe baas van die organisatie, Elon Musk, uit de lucht geschoten.  To twitter betekent kwetteren, precies wat levende vogeltjes en twitteraars doen. Musk heeft het vervangen door een nietszeggend kruis: X

In deze zo verwarrende wereld is de pimpelmees tegen het imago van een huis gevlogen. Omlaag getuimeld naar de stoep, daar blijven liggen. Alles nog intact behalve zichzelf. Mij restte niets anders dan de vogel op te rapen, hij is zo licht als een veertje en zal dat blijven, ook nu ik hem in de tuin heb begraven. Een beetje plechtigheid in deze zo verwarrende tijden. Het verstoorde natuurlijk verloop. Wat had ik anders kunnen doen? Kunnen veranderen? Kunnen voorkomen? Nee, niets. Geen adem meer, alleen het laatste beetje aandacht.