De engerd en de vrolijkerd

De een is de engerd onder de grond, de ander de vliegende vrolijkerd. In wezen is het is één hetzelfde insect, meikever genaamd.

© 2021 sander grootendorst, Contact/Achterhoek Nieuws