Suikerwater voor uitgeputte bij

Veel kou, weinig bloemen. Een rosse metselbij was verzwakt, maar suikerwater bracht haar weer op de been,