Winand, waar ben je?

In museum STAAL in Almen is de tentoonstelling over de 19e-eeuwse geoloog en landbouwkundige Winand Staring te bezichtigen. Bij de opening vernamen we dat geologen inmiddels officieel spreken van het ‘antropocene tijdperk’.

Meer info

A.C.W. en het Saharazand

A.C.W. Staring schreef als eerste tot de Nederlandse canon gerekende dichters een tekst in het dialect. Het verhaalt van de Slag bij Algiers in 1816. Het kwam aan bod tijdens de cursus Achterhoeks, opgezet door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.

Meer info