Bestendig evenwicht

Het talent van de natuur en het talent van de beheerders; dat evenwicht. Over de pro’s en cons van rododendrons en de bereidheid om je te laten verrassen door een plotseling opbloeiende orchidee. @deStentor