Winand, waar ben je?

In museum STAAL in Almen is de tentoonstelling over de 19e-eeuwse geoloog en landbouwkundige Winand Staring te bezichtigen. Bij de opening vernamen we dat geologen inmiddels officieel spreken van het ‘antropocene tijdperk’.