(voor Willem de Ridder, 1939-2022)
Een route wordt afgelegd door een stem.
Ik luister naar zijn raad, ik volg hem.
Het is op de radio dat ik hem hoor,
maar zelf heeft hij ook een luisterend oor.
Hij wijst mij een paadje naar het kasteel,
van het kleine naar het grote geheel.
Hij vertelt mij niet zozeer het waarheen
– dan zou ik het doel niet bereiken –,
nee, hij zegt: alles is uiteindelijk één.
Ik kan de stem zien – zonder te kijken.
© sander grootendorst