Sleeping bee-ty’s (2)

En dit keer was het een pluimvoetbij die uitrustte dan wel sliep, niet in, maar op een bloem van het jacobskruiskruid. Zag eerder dit jaar al een een rosse metselbij, die een boterbloem als bed benutte, zie blognotitie van 1 juni.
Vorige week de kleine roetbij, die een dutje deed in de bloem van het schernhavikskruid (tweede foto).
De pluimvoetbij graaft haar nesten diep in het zand onder de straat en de stoep. Over deze soort schreef ik in september 2021 een aflevering van de inmiddels opgeheven columnserie Oerend Smart in Achterhoek Nieuws.

© 2023 sander grootendorst