Je bekijkt nu Sinterklaas

Sinterklaas

Na middernacht ging ik als jongetje van vijf naar beneden om te kijken of de keukendeur inderdaad niet op slot zat. Kan het me niet herinneren, mijn moeder heeft me het later verteld. Haar kinderen hadden hun schoenen bij de deur geplaatst, met een gedichtje en een wortel erin: het eerste voor de sint, de tweede voor het paard. Pas wanneer mijn moeder concludeerde dat ik eindelijk in slaap was gevallen, ging zij naar beneden om de deur op slot te doen. En, na verwijdering van gedichtjes en wortels, cadeautjes in de schoenen.
Als sinterklaas de school bezocht, hield ik me op gepaste afstand, dat kan ik me wél herinneren. Het leek me iemand die je niet werkelijk kon vertrouwen, hij kwam me nogal onnatuurlijk over, al wist ik dat destijds niet als zodanig te benoemen. Dat die gesjeesde bisschop meer dan duizend jaar oud zou zijn, vond ik op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. 
Op een dag liet mijn moeder weten dat sinterklaas een verzinsel was en ik verbaasde me erover dat ze ons al die tijd had voorgelogen. Het maakte ook mijn ouders er niet betrouwbaarder op: die gedachte had ik echt. Het vooruitzicht dat ik nu samen met de volwassenen mijn jongere zusje en broertje mocht voorliegen, sprak me niet aan. Ik meen dat mijn moeder hen daarna in eerder stadium dan mij de waarheid vertelde. Als de sint nou een aardige man was geweest, en niet zijn ware aard had verstopt onder mijter, baard en mantel, had ik het denk ik minder erg gevonden.
Zodra we er alle vijf van op de hoogte waren dat sinterklaas op de eerste plaats was uitgevonden om kinderen de stuipen op het lijf te jagen en in de tweede plaats om de middenstand te behagen, vierden we jaarlijks op 5 december heerlijke avondjes, elkaar overladend met rijmelarijen en surprises. Waarbij mijn moeder de vindingrijkste verrassingen bedacht, juist bij de kleinste cadeautjes, en mijn vader de vindingrijkste gedichten. Hun leugen zij hen vergeven.

© 2022

De sint, afgebeeld door Carlo Crivelli (vijftiende eeuw).

 

Als blijk van waardering en ter ondersteuning van natuurvertaler.nl kun je een bedrag naar keuze overmaken:

Betaling geschiedt veilig via iDeal of PayPal
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.