Schaapjes op het droge

Ten gevolge van de klimaatverandering zijn spreekwoorden en gezegden toe aan een betekenisherziening. ‘Spijkers op laag water zoeken’ is te makkelijk geworden, daar moet wat anders voor komen. Het woord oeverloos moet misschien worden omgezet naar waterloos of – als het nog een tijdje zo doorgaat met de IJssel – naar rivierloos.
‘Na regen komt zonneschijn’ verdient wellicht omdraaiing. Al is anderzijds de klimaatverandering een gecompliceerd proces waarvan ook hevige plensbuien onderdeel kunnen uitmaken. De nieuwe generaties, niet of nauwelijks bekend met het fenomeen ‘natuurijs’, zullen allicht de inhoud van gezegden zoals ‘het ijs breken’ niet meer meekrijgen. Er zijn nog tal van andere voorbeelden te geven. ‘En de boer, hij ploegde voort’ heeft eveneens aan actualiteit ingeboet, maar dat heeft niet direct met de klimaatverandering te maken, al hangt alles natuurlijk wel met elkaar samen: de snelle afwatering via sloten en kanalen in de winter – al het water wordt voorbarig naar de zee gedragen – vergroot ook voor agrariërs de droogteproblematiek in de zomer. Waardoor de uitdrukking ‘de schaapjes op het droge hebben’ nu toch in elk geval moet worden voorzien van het dringende advies om voor schaduwrijke plekken te zorgen. Droogte en hitte gaan in deze tijd van het jaar hand in hand, in schaapskleren is die hitte moeilijk te verdragen. Ook wolven zullen daar moeite mee hebben, die blijven liever huilen in het bos.

© 2022 sander grootendorst


Als blijk van waardering en ter ondersteuning van natuurvertaler.nl kun je een bedrag naar keuze overmaken:

Betaling geschiedt veilig via iDeal of PayPal
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.