Poëtische precisie

Mag op vier zondagen de huisdichter zijn in brownies-restaurant Mrs. Janet aan de Spiegelstraat in Zutphen. Wandelaars die de Barlheze-kunstroute lopen, komen als vanzelf bij Mrs. Janet uit. Bij de route hoort een kistje met negen vakjes, in de diverse ateliers met een origineel kunstwerkje. Drie zondagen zijn nu geweest, de derde was de drukste. Soms droeg ik twee of drie gedichten voor ten overstaan van één of twee toehoorders, waarna dan veelal een interessant gesprek ontstond over poëzie, kunst, Zutphen en het leven. Afgelopen zondag waren er op enig moment twintig luisteraars tegelijkertijd. Sommigen, die wat langer waren blijven hangen, hoorden daardoor de poëzie van Martinus Nijhoff en van Hans Andreus ten tweeden male, al konden dat wel weer andere gedichten zijn. Mooi wel dat in Andreus’ beroemdste gedicht de regel ‘Vraag het aan een kind’ door de ruimte klonk toen net een moeder met haar dochtertje binnenstapte. Poëtische precisie.
Een regel uit datzelfde gedicht van Andreus: ‘Vertel het aan een dier,/ misschien alleen door het aan te kijken.’ Op deze wijze gedichten voordragen, doet recht aan de intensiteit van de poëzie.
 ‘Beroemdste gedicht’, schreef ik, maar dat is relatief. Lang niet iedereen blijkt Voor een dag van morgen te kennen. Logisch. Eervol dat ik de bezoekers ervan op de hoogte kon stellen. Een bezoekster maakte met haar mobieltje een foto van de pagina met dit gedicht. Om bij bijzondere gelegenheden op te kunnen terugvallen.
Ook interessante ateliers bezoeken en poëzie beluisteren? Op zondag 26 juni (11.00-17.00 uur) wordt het project De Schatkist van Barlheze afgesloten.
Informatie: 
kunstinbarlheze.nl