Onherroepelijk kwetsbaar

Twee van vier nog te kappen Canadese populieren lijken een vredesteken te maken. Of heffen ze de armen ten hemel? Hoe dan ook, het mag niet baten. Ze zijn van hun takken en bladeren ontdaan en gaan onherroepelijk tegen de vlakte, net als de zeven andere populieren die hier stonden. Die liggen in mootjes langs de weg.
Las vorige week een uitspraak van Menno Bentveld, presentator van het programma Vroege Vogels: “De kwetsbaarheid van de natuur is me steeds meer gaan opvallen. Het gemak waarmee bomen worden gekapt bijvoorbeeld.”
SG

Geef een reactie