Onbegrip

Een waar Zutphens vogel- en egelparadijsje was het aan de Berkelsingel, hoek Coehoornsingel. Jarenlang met toewijding onderhouden door buurman Harm Buitink. Niet zijn eigendom, maar van Rijkswaterstaat, al gingen zowel buurman als gemeenteambtenaar er aanvankelijk vanuit dat het gemeentegrond betrof. Navraag leerde dat ook Rijkswaterstaat de bemoeienissen van de buurman oké vond. Wat moet je ook als landelijke organisatie met zo’n overhoekje? Kun je beter aan de omwonenden overlaten. Ideale plek om op kleine schaal de biodiversiteit, waarmee het zo slecht gaat, een beetje op peil te houden.
De sloop van een historisch pand had het hoekje doen ontstaan. Buitink duidt met zijn voet de plek van de toenmalige buitenmuur aan. Een paar meter de huidige Berkelsingel op. Het pand moest weg omdat de straat onderdeel zou vormen van de verbinding tussen West-Nederland en Duitsland. Een soort A1, dwars door Zutphen. En door de Hoven, over de oude IJsselbrug dus.
In de jaren zestig had blijkbaar nog niemand er enig vermoeden van hoe gigantisch veel auto’s er bij zouden komen. Het pand is voor niets gesloopt.
En nu is ook het vogelbosje gesloopt. Door Rijkswaterstaat. Die wil het overhoekje verkopen.  De gemeente wil juist meer van zulke groene oases in de stad. De buurt had het bosje graag behouden. De Berkelsingel mag dan geen snelweg zijn geworden, geluidsoverlast is er wel en dat bosje beschermde daartegen.
Waarom moest dat grote Rijkswaterstaat dat kleine bosje zo rigoureus te lijf gaan? Waarom niet op z’n minst later in het jaar, als de merels en de winterkoninkjes zijn uitgebroed? Waarom zit de ene overheid de andere dwars? Dit komt het geschonden vertrouwen van ‘de burger’ in ‘de overheid’ niet ten goede. Versterkt bovenal het gevoel dat ‘het Rijk’ op levensgrote afstand opereert van wat er onder de mensen leeft. Om van de vogels maar te zwijgen.

Zie ook artikel in Contact/Achterhoek Nieuws. Met foto van situatie nu.

Het bosje zoals het erbij stond voordat het – op enkele bomen na – met de grond werd gelijkgemaakt.