Lustrum Ida Gerhardtgenootschap

Lustrumfeest voor aanhang Ida Gerhardt
door Mieke Kleinleugenmors
in de Stentor, 5 sep 2012

ZUTPHEN – Het Ida Gerhardtgenoot­schap bestaat tien jaar en dat is al­le reden voor een feestelijke bijeen­komst, meent het bestuur. Ieder­een die het werk van de dichteres weet te waarderen is welkom: zon­dag 9 september om twee uur in de Buitensociëteit in Zutphen.

Een van de sprekers die middag is dichter en classicus Piet Gerbran­dy. Zijn aandeel wordt omschre­ven als: „Het water gaat voorbij. Een persoonlijke lezing van het Het Veerhuis”. Pieta van Beek houdt een diapresentatie met als ti­tel Dingen in herinnering. Ida Ger­hardt herdacht. Na de pauze is het woord aan Mieke Koenen, de do­cent Latijn aan de VU Amsterdam werkt aan de biografie van Ida Ger­hardt. Het Zutphense dichtersduo Vlinderwerk (Sander Grooten­dorst en stadsdichter Erika Man­nink) onderzoekt een aantal facet­ten van het werk van Ida Ger­hardt. Pianist Hugo de Jong bege­leidt Vlinderwerk.

Het Favoriettrio ( Gerlieke Aartsen hobo, Esther van der Ploeg hobo/althobo en Jantine Veenstra fagot) is uitgenodigd de bijeen­komst muzikaal op te luisteren.

Ida Gerhardt (Gorcum 1905-Warnsveld 1997) kreeg pas op latere leeftijd erkenning voor haar gedichten. Haar klassiek vormgegeven poëzie legde het af bij de experimenteel getinte ver­zen van haar tijdgenoten. De om­slag manifesteerde zich in 1979 toen zij de PC Hooftprijs in ont­vangst mocht nemen.

Nadien is de belangstelling voor haar werk alleen maar toegeno­men. Niet in de laatste plaats door de activiteiten van het in 2002 op­gerichte Ida Gerhardtgenootschap, dat nu pakweg tweehonderd dona­teurs telt. „Dat is niet gering”, meent voorzitter Erik Bolle. „Ver­schillende groepen zijn geïnteres­seerd in het werk van Ida Ger­hardt. Wetenschappers die haar in­vloed bestuderen en haar vertalin­gen, maar ook mensen die zo ge­troffen zijn door de vorm en in­houd, dat haar werk voortdurend een inspiratiebron is in hun le­ven.” Het tienjarig bestaan is ook aanleiding voor de presentatie van de jubileumbundel: Bij elke twee­sprong een nieuwe droom met bij­dragen van Willem Jan Otten, An­neke Reitsma, Rudi van der Paardt en Jan van der Vegt.

Zutphen mag zich gelukkig prij­zen met de literaire erfenis, die Ida Gerhardt heeft nagelaten, stelt Bol­le.

„Het is heel plezierig dat burge­meester Arnold Gerritsen de mid­dag bij gaat wonen. Wij zijn trots op het programma en hopen van harte dat het onderwerp leeft en ook opgepakt wordt in de stad.”

Toegang: 15 euro. 

Geef een reactie