In het voetspoor van de klopjes

‘Nu keeren wij van het veen terug. We moeten nog even in de Wirtschaft een praatje maken en dan gaan we achter die andere herberg langs door het “Kloppendieksken” op de grenspaal aan. ’t Is een paadje beschaduwd door zware, meest holle en vermolmde knoteiken […]’


In het onlangs uitgebrachte derde deel van de Oolde-reeks, waarin het werk van Hendrik Willem Heuvel aan hedendaags publiek wordt voorgelegd en toegelicht, staat Heuvels verslag van een bezoek in de voorzomer van 1925 aan Zwillbrock, net over de Duitse grens bij Groenlo. Toevallig waren wij daar afgelopen zondag; gisteren las ik bovenstaand citaat.
Het ‘Kloppendieksken’ dankt zijn naam aan de zogeheten ‘klopjes’: jonge katholieke vrouwen konden tegen het einde van de zestiende eeuw in Nederland hun geloof niet meer in kloosters belijden, want die waren door de protestanten verboden. In de Zwillbrocker Barockkirche konden ze wel terecht. Ze passeerden de Nederlands-Duitse grens over een paadje dat nu nog bestaat; de knotwilgen, ten tijde van Heuvel al ‘hol en vermolmd’ zijn er ook nog. Het was toen – in de zestiende eeuw, in 1925 – een hele belevenis om de grens over te gaan naar het buitenland. Heuvel toonde zich bezorgd over de toekomst van het veengebied bij Zwillbrock, waar het vol wulpen en kieviten zat; er waren plannen om het te ontginnen. Maar die zijn niet doorgegaan, het werd een natuurreservaat, waar zelfs flamingo’s broeden. Die tropisch aandoende vogels zijn er sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw, Heuvel heeft ze nooit waargenomen.

Willem J. Ouweneel et al: Een nieuw Oolde. Soesterberg 2022, uitgeverij Aspekt.

© 2022 sander grootendorst


Als blijk van waardering en ter ondersteuning van natuurvertaler.nl kun je een bedrag naar keuze overmaken:

Betaling geschiedt veilig via iDeal of PayPal
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.