Hallo

Sitting in my hotel room, thinking about the countryside and sunny days in June.
(The Kinks)

Een ranonkelbijtje* beziet de wereld vanuit haar hotelkamer. Een nieuw boek van Lars Chittka, professor gedrag en ecologie aan de Queen Mary Universiteit in Londen, heet The Mind of the Bee.
“It shows that bees are profoundly smart, have distinct personalities, can recognize flowers and human faces, exhibit basic emotions, count, use simple tools, solve problems, and learn by observing others. They may even possess consciousness.”
“Het laat zien dat bijen buitengewoon slim zijn, uiteenlopende karakters hebben, bloemen en menselijke gezichten kunnen herkennen, basale emoties kunnen tonen, en dat ze kunnen tellen, eenvoudige hulpmiddelen gebruiken, problemen oplossen, en leren door anderen te observeren. Mogelijk hebben ze zelfs een bewustzijn.”

In dat licht bezien is het niet vreemd dat een ranonkelbijtje twee wandelende voorbijgangers begroet met een zachtjes zoemend Hallo!

*moeilijk te onderscheiden van onder meer de tronkenbij, maar op de betreffende locatie het meest waarschijnlijk.

© 2022 sander grootendorst


Als blijk van waardering en ter ondersteuning van natuurvertaler.nl kun je een bedrag naar keuze overmaken:

Betaling geschiedt veilig via iDeal of PayPal
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.