Dromerig-sprankelend

Er zijn van die vogels die je hoogst zelden ziet en nog nooit hebt horen zingen. Maar elke dag kan het de eerste keer zijn. Vandaag: de kruisbek. Onverwachts was daar het vrouwtje dat vlak bij mijn voeten op het bospad een slok regenwater nam, toen keek ik op en ontwaarde het mannetje dat mij vanaf een tak onbekende, dromerig-sprankelende klanken kwinkeleerde. Hij moest concurreren met tal van andere vogels, waaronder de pas net uit Afrika teruggekeerde fitissen, en met het naargeestige geluid van een motorzaag dat tegenwoordig elk bosbezoek luister bijzet.Kruisbekken broedden tot enkele decennia geleden niet of nauwelijks in Nederland, maar allengs werden het er meer, al blijven het vrij zeldzame vogels. Zag ze in Zweden en Finland, associeer ze met naaldwouden, met hun speciaal daartoe gevormde snavels kunnen ze de zaden goed uit sparren- en dennenkegels peuteren.

© 2022 sander grootendorst


Als blijk van waardering en ter ondersteuning van natuurvertaler.nl kun je een bedrag naar keuze overmaken:

Betaling geschiedt veilig via iDeal of PayPal
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.