Detonerende bordjes

Door de bordjes de stad niet meer zien. De aandacht die het Erfgoedcentrum in Zutphen schenkt aan ‘de vergeten eeuw’, te weten de negentiende, is lovenswaardig. Er is een mooie brochure gemaakt en een tentoonstelling ingericht in De Lunetten. Interessant om te zien hoe tal van moderne ontwikkelingen in die periode al voorzichtig op gang kwamen, onder meer in de geestelijke gezondheidszorg. In hetzelfde kader zijn in negentiende-eeuws Zutphen op markante plaatsen bordjes aangebracht met toelichtende tekst voor toeristen. Door hun lilablauwe opmaak springen ze in het oog. Dat heeft nadelen. Ik hoorde een toerist zich eraan storen. Maak je een foto, moet je thuis de detonerende bordjes eruit retoucheren. Ze ontsieren het straatbeeld en wekken de indruk dat Zutphen een openluchtmuseum zou zijn.

Aanvulling: in reactie op dit blogbericht benoemen andere stadbewoners via Twitter en Facebook de merkwaardige groene ‘graffiti-streep’ die de wandelroute aangeeft en de metershoge informatiezuilen op de Laarstraat en Basseroord: ze benemen het zicht op de stad in plaats van het te openen. En niet alleen in deze stad is sprake van een overdaad aan informatievoorziening in de openbare ruimte.

© 2021 sander grootendorst