De wespenvriend en de bijenvriend

Bijen stonden zaterdag centraal op de Bijzondere Bijenmarkt in het Gelderse Hengelo. Zoveel werd duidelijk: als het je het over de voedselproductie voor alle mensen op aarde hebt, staan bijen sowieso centraal. Zeventig procent van de planten is afhankelijk van bestuiving door insecten, waarbij de bij een hoofdrol voor zich opeist. (Informatie van het Bijen-educatiecentrum uit de buurtschap Linde, bij een van de kraampjes op de bijenmarkt). Bijen kunnen het niet alleen, ze zijn onderdeel van een prachtig, gecompliceerd ecosysteem. Net als zoveel andere insecten. Waaronder… de wesp. Sjoerd Fleurke, bij twitteraars beter bekend als de @Wespenvriend, hield een interessante lezing ter verdediging van de ten onrechte verguisde wesp: want ook dat insect is een (misschien net iets minder nijvere) bestuiver, die bovendien een hoop vliegen wegvangt, waarmee de larven worden gevoerd. ‘Dus het is zeker geen nutteloos dier,’ zei Fleurke, die eraan toevoegde dat het niet zo zinvol is om te spreken van dieren in termen als ‘nuttig’. Het gaat om het ecosysteem als geheel, waarin elk wezen een rol speelt. Fleurke stelt dat wespennesten in veruit de meeste gevallen ten onrechte worden verdelgd, en vaak nog met gif ook. ‘Je kunt de nesten gewoon laten zitten, tenzij dat op een echt ongunstige plaats is, zoals bij de voordeur.’ Ook dan hoeft er geen gif aan te pas te komen, bijna altijd zijn de nesten verplaatsbaar. ‘Dan zet ik ze bij mij in de achtertuin, daar heb ik er helemaal geen last van.’ Zelfs niet in de zomer als de wespen op zoek gaan naar zoetigheid en terrassen onveilig maken. ‘Dat doen overigens maar twee van de twaalf in Nederland levende wespensoorten. Ze kunnen niet genoeg voedsel vinden in de natuur en dus komen ze op de limonade af.’ Fleurkes advies: zet iets lekkers voor wespen in de buurt van het nest en je hebt geen kind meer aan ze.
Hij hield zijn lezing in de Remigiuskerk, gekleed in toepasselijk wespengeel, stak hij een aanstekelijk pleidooi af vóor de wespen.
Buiten stonden ondertussen de kinderen bij een opengemaakte bijenkast (met glas ervoor) te luisteren naar een al even bevlogen verhaal over het leven van de honingbij. Ondertussen probeerden ze de bijenkoningin te midden van haar volk te lokaliseren. ‘Het is die grote bij met dat kroontje op.’ Net als de wespenvriend vroeg de bijenvriend, die tekst en uitleg gaf, aandacht voor biodiversiteit in het algemeen, waarin de bijen – niet alleen de honingbij, maar talloze wilde bijensoorten – zo’n belangrijk aandeel hebben. En tot de bijen behoren ook de hommels. ‘Wisten jullie dat die in de grond nestelen?’
De bijenvriend is ook een wespenvriend en vice versa.
Op de bijenmarkt vierde De Vooruitgang, de plaatselijke imkersvereniging, haar 101-jarig bestaan en er waren nog vierentwintig andere kraampjes waarvan de meeste op een of andere manier iets met bijen van doen hadden. Zoals het kraampje van Maja (‘what’s in a name?’) Waanders uit Doetinchem, die afbeeldingen van bijen en andere dieren op stof aanbrengt volgens de aloude batik-techniek. Ze deed aan de marktbezoekers voor hoe dat in zijn werk gaat. Een gebatikte boekenlegger met bijenmotief – origineel cadeautje dat je kunt geven aan iemand die van lezen en van bijen houdt. De bijbehorende boeken over bijen en planten waren in het kraampje ernaast te koop.

© 2022 sander grootendorst


Als blijk van waardering en ter ondersteuning van natuurvertaler.nl kun je een bedrag naar keuze overmaken:

Betaling geschiedt veilig via iDeal of PayPal
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.