De dichter en de ginkgo

Philip Sidney, zestiende-eeuws dichter en strijder, kwam om het leven bij wat in Engelse geschiedenisboeken ‘The Battle Of Zutphen’ wordt genoemd. Is er al een plaatselijke popgroep die zo heet? Zijn standbeeld is te vinden in het park aan de Coehoornsingel, naast een gingko die langzaam maar zeker zijn groene blaadjes inruilt voor goudgele. Of, zoals Sidney in een van zijn sonnetten schreef: “Whatever fades, but fading pleasure brings”. Wat in verval raakt, kan ons nog altijd bekoren.
Sidney (1554-1586) wordt beschouwd als een van de belangrijkste Engelse Renaissance-figuren. Hij was de eerste die als dichter een essay schreef over poëzie. Bovendien schreef hij Arcadia, te beschouwen als de eerste roman in de Engelse literatuur. Zijn standbeeld bevindt zich op een terrein waar achttiende-eeuwse Engelse soldaten begraven liggen, maar dat nu aanvoelt als een Zutphens Arcadië.

© 2022 sander grootendorst


Als blijk van waardering en ter ondersteuning van natuurvertaler.nl kun je een bedrag naar keuze overmaken:

Betaling geschiedt veilig via iDeal of PayPal
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.