Totdat ik het zal hebben teruggevonden

“Täglich geh’ ich heraus und such’ ein Anderes immer” (Friedrich Hölderlin: “Menons Klagen um Diotima”).

Voor Vlok van Sander
© 2020


Als blijk van waardering en ter ondersteuning van dit blog,
natuurvertaler.nl en Vlinderwerk Poëzietheater kun je een
bedrag naar keuze overmaken:

Betaling geschiedt veilig via iDeal.
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.