Beminde boomleeuwerik

Aandacht voor de leeuwerik op de achterpagina van het nieuwste nummer van Sovon Nieuws, informatiebulletin van Sovon Vogelonderzoek. Een foto erbij van de boomleeuwerik. ‘De leeuwerik. Dichters als Shell[e]y en Gezelle waren er lyrisch over. Maar dat ging over de Veldleeuwerik.’ schrijft Marcel Wortel. De aantallen van die ooit zeer talrijke broedvogelsoort zijn de afgelopen decennia gedecimeerd. Waar de kuifleeuwerik als broedvogel zelfs helemaal is uitgestorven, gaat het met de boomleeuwerik een stukje beter, meldt Wortel. Hij pleit voor een lofdicht op ‘zanger van de zandgronden’. En constateert dat dat al bestaat: ‘Frederik van Eeden schrijft in 1901 […]: Nu weet ik welke vogel mijn lievlingsvogel heten mag, die even opgetogen zingt zomernacht en winterdag.’ Heb nog nooit een boomleeuwerik ’s winters horen zingen, maar oké, dat is dichterlijke vrijheid.
Een van de bekendste gedichten van de 19e-eeuwse priester-dichter Guido Gezelle, getiteld Aan de leeuwerke in de lucht gaat overigens toch over de boomleeuwerik, die door de Vlamingen grijslawerke wordt genoemd. 

Mij beminde Grijslawerke,
lieve zangster ende zoet,
die, op uw bedauwde vlerke,
met uw altijd reinen voet
de aarde stoot, en, afgevlogen
hooger dan mijn ooge draagt,
dáár, in d’hemelblauwe bogen,
dáár aan God uw klachte klaagt […]
© Wikipedia

Tekst: © 2022 sander grootendorst


Als blijk van waardering en ter ondersteuning van natuurvertaler.nl kun je een bedrag naar keuze overmaken:

Betaling geschiedt veilig via iDeal of PayPal
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.