De vlinders zijn er vroeg bij

Al in februari zijn de eerste dagvlinders present, de citroenvlinder voorop. De gehakkelde aurelia voegt zich daar vandaag bij.

Meer info