natuurvertaler

Pad in tha house

Gelukkig geldt het van rijkswege ingestelde maximumaantal bezoekers dat je thuis mag ontvangen – één gast – niet voor dieren. Er waren al twee kleine kamervliegen op bezoek, toen er een oude bekende kwam aanwippen. Een pad (Bufo bufo L.) in tha house. We hadden een interessant onderonsje, waarna ik het kalme dier vriendelijk naar buiten heb begeleid. Ter herinnering voor later heb ik enkele foto’s genomen, waartegen het geen onoverkomelijk bezwaar inbracht.

© 2021 sander grootendorst


 

Als blijk van waardering en ter ondersteuning van natuurvertaler.nl  kun je een bedrag naar keuze overmaken:

Voor dit formulier is JavaScript nodig; activeer dit in de browser.

Betaling geschiedt veilig via iDeal of PayPal
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.

 

Mobiele versie afsluiten