natuurvertaler

Lokale geschiedenis verbeeld

De algemene geschiedenis die we op school hebben geleerd, verdient aanvulling van lokale verhalen. Kunsthistorica Wilma Nijenhuis schreef een spannend kinderboek over het Lochem van 1582. Mede-geïllustreerd door basisscholiere Dycke uit Laren

© sander grootendorst / Achterhoek Nieuws

Mobiele versie afsluiten