natuurvertaler

Geactualiseerde heks

Bij het theaterstuk De Heks van Almen is een tekstboek gepresenteerd. Gemoedelijke én informatieve bijeenkomst op Hemelvaartsdag in de achtertuin van de voormalige pastorie waar Aleyda, in 1472 wegens hekserij tot de brandstapel veroordeeld, huishoudster was. De huidige bewoonster, Elsje August de Meijer, vertelde dat een voetnoot in een uitgave van Starings De Hoofdige Boer haar tot onderzoek had aangezet dat haar niet meer had losgelaten: een aantekening van de historicus G[erard] van Hasselt, tijdgenoot van Staring. Theatermaakster Manja Bedner had zich al afgevraagd waar de link met de pastorie vandaan kwam, in haar uitgave ontbreekt die voetnoot.

© 2021 Sander Grootendorst/ Achterhoek Nieuws

 

Mobiele versie afsluiten