natuurvertaler

Beuken dragen juten jas

Negen beuken langs de Schuttestraat in Vorden zijn nauwsluitend in jute gehuld. Een vriendelijkere actie dan al dat omzagen van bomen overal in het land. Je kunt geen wandeling maken of je ziet de pijnlijke gaten die zijn geslagen in bossen en langs lanen. Waarschijnlijk begunstigd door een hoge houtprijs, die ook nog eens wordt opgekrikt door subsidie. Harteloos jegens de bomen, jegens de dieren die erin leven én jegens de mensen wier landschap door bomen wordt bepaald. Alsof er gaten in hun geheugen worden geslagen.

Bomen hebben het zwaar, zeker beuken. Ten gevolge van de droogte – vooral veroorzaakt door te snelle afwatering – gaat hun conditie achteruit. Soms kan dat reden zijn ze te snoeien, of – in het uiterste geval – te kappen, bijvoorbeeld langs wegen waar je als beheerder niet het risico wil lopen dat er een tak afbreekt en op een hoofd belandt. Maar het lijkt er af en toe op dat dat risico wel erg rigoureus als excuus wordt gebruikt om mooie bomen te verwijderen. Net als het excuus van verkeersveiligheid. Misschien is het goed ook eens met de bomen mee te denken.

Ondertussen vraag ik me af of de koesterende behandeling van de negen beuken niet toch ook verband houdt met de kapwoede van de laatste tijd. Tussen de beuken met de juten jassen bevinden zich enkele omgelegde mede-bomen, alsmede de restanten van dikke takken. Beuken zijn gevoelig voor zonnebrand en jute biedt beschutting. Worden er bomen tussenuit gehaald of takken weggesnoeid, krijgt de zon vrij spel. Dan kun je een beuk maar beter iets aantrekken.

© 2021 sander grootendorst

 


Als blijk van waardering en ter ondersteuning van natuurvertaler.nl  kun je een bedrag naar keuze overmaken:

Voor dit formulier is JavaScript nodig; activeer dit in de browser.

Betaling geschiedt veilig via iDeal of PayPal
Of rechtstreeks overmaken naar NL96ASNB0707472814 ten name van Natuurvertaler.
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vragen, opmerkingen? Vul dan het contactformulier in.

Mobiele versie afsluiten